Mødedato: 19-09-2012

Indskærpelse til Foreningen af Vandværker i Danmark

Resumé

Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen udsendte en indskærpelse til Foreningnen af Vandværker i Danmark, om at såfremt en brancheorganisation tilskyndede medlemmer til at samordne deres priser, ville det være en alvorlig overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Indskærpelsen kom på baggrund af, at det var kommet styrelsen til kundskab, at brancheorganisationen havde udgivet en vejledning hvoraf der fremgik en for pris for vandværkernes salg af måleroplysninger til et forsyningsselskab.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§23

Brancher

Forsyning (Vand)

Samhandeler

Ikke angivet