Mødedato: 08-05-2014

Indskærpelse til salgsorganisation om ikke at koordinere indførelsen af et pristillæg

Resumé

På baggrund af en kontrolundersøgleser fandt KFST at bestyrelsen for en salgsorganisation (formentlig) havde diskuteret indførelsen af et fælles pristillæg samt udsendt materialer til medlemmerne om forskellige priser og pristillæg. KFST fandt dog ikke at materialerne entydigt fastslog at dette var materialiseret sig i en egentlig aftale eller forståelse hvorfor man valgte ikke at forfølge sagen yderligere. KFST indskærpede dog at det kunne udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, hvis konkurrenter, fx i regi af en salgsorganisation, drøfter timing og principper for opkrævning af pristillæg samt at det påhvilede salgsorganisationen, at undgå dette. Det er uklart hvorfor sagen lukkes med en indskærpelse, henset til karakteren af adfærden, men det må formentlig tilskrives at det fremskaffet materiale kun delvis beviser en konkurrencebegrænsende adfærd.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

ikke oplyst

Samhandeler

Ikke angivet