Mødedato: 25-11-2009

Informationsudveksling i brancheforeningen Dansk Skovforenings Handelsudvalg

Resumé

Konkurrencerådet fandt informationsudvekslingen i Dansk Skovforenings Handelsudvalg værende i strid med KL § 6, stk. 1 og EF art. 81 (nu art. 101), idet der blevet diskuteret priser samt forventninger til den fremtidige prisudvikling. Dansk Skovforening fremførte, at markedet var af speciel karakter, da der var få men store aftagere og mange små leverandøre, hvorfor der var en stærk købemagt på markedet, hvilket der skulle tages hensyn til. Kurrencerådet fandt, at tilsagn fra Handelsudvalget var tilstrækkeligt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§16a, stk. 1

Brancher

Træ

Samhandeler

Ja