Mødedato: 22-10-2019

Interdan Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol over Quick-Pot A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Interdan Bil A/S og Quick-Pot A/S. Fusionen finder sted ved, at Interdan Bil A/S (herefter Interdan) erhverver 52 pct. af aktiekapitalen og dermed enekontrol over Quick-Pot A/S (herefter Quick-Pot). De resterende 48 pct. af aktiekapitalen vil ultimativt være ejet af Steen Haugaard Fransen via dennes holdingselskab, Steen Haugaard Holding ApS. Quick-Pot er i dag ultimativt ejet af Martin Bech Jacobsen Pedersen igennem selskabet Euro-2000 A/S og Steen Haugaard Fransen igennem selskabet Steen Haugaard Holding ApS. Quick-Pot er en autoværkstedskæde med 28 full-service autoværksteder fordelt over hele Danmark. Interdan er en del af Interdan-koncernen, som ultimativt er kontrolleret af K.W. Bruun og hustrus Familiefond, hvis erhvervsmæssige formål er at eje 58,73 pct. af kapitalandelene og 90,94 pct. af stemmerettighederne i Interdan Holding A/S. Interdan beskæftiger sig med import af køretøjer af bilmærkerne Peugeot, Citroën, DS, Opel og Mitsubishi. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant