Mødedato: 14-05-2013

Intermediate Capital Group plc og Manny A/S overtagelse af fælles kontrol med Euro Cater A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Intennediate Capital Group (herefter ICG) og Manny A/S om overtagelse af fælles kontrol med Euro Cater A/S. Transaktionen gennemførtes som en aktieoverdragelse, hvor ICG EFV Luxembourg S.a.r1 (herefter ICG LUX) ultimativt ejet af ICG og Manny A/S ultimativt ejet af Den Manaco A/S erhvervede alle aktierne fra de nuværende ejere gennem en af dem ejet selskabskonstruktion. Styrelsen lagde ved godkendelsen vægt på, at ingen af fusionsparterne var aktive på samme produktmarked eller samme geografiske marked, eller aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led, hvorfor styrelsen ikke fandt anledning til at gøre indsigelse. Fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 f, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant