Mødedato: 25-08-2010

International Transport Danmark – bødevedtagelse

Resumé

Brancheforenings International Transport Danmark havde til sine medlemmer givet en forhåndudfyldt omkostningsberegningsmodel for perioden 2000 til 6. december 2007, der udover tal og værdier indholdte forslag til avance. Endvidere var der i perioden 2000 til 2006 udsendt en omkostningsprognose, der angav den forventede årlige procentvise omkostningsstigning for vignmandsvirksomheder. Endelig var der i perioden 1997 til 2007 udarbejdet et dokument med forslag til ventetidssatser. Adfærden var afsluttet på initiativ af foreningen efter, at Konkurrencestyrelsen havde publiceret et kapitel i konkurrenceredegørelse 2007 om brancheforeningers informationsudveksling. Sagen blev lukket på et bødeforlæg på DKK 300.000.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej