Mødedato: 30-04-2013

Investeringsfonden CapVest Equity Partners II L.P.s erhvervelse af aktiekapitalen i Lantmännen Kronfågel Holding AB, AB Skånefågel, Lantmännen SweHatch AB og Cardinal Foods AS

Resumé

Sagen vedrører Investeringsfonden CapVest Equity Partners II L.P.’s erhvervelse af aktiekapitalen i Lantmännen Kronfågel Holding AB, AB Skånefågel, Lantmännen SweHatch AB og Cardinal Foods AS. Ved fusionen erhvervede Goldcup 8507 AB (under navneforandring til Kansas City Investment AB) (herefter kaldet ”Kansas City Investment”) enekontrol over Lantmännen Kronfågel Holding AB, AB Skånefågel, Lantmännen SweHatch AB1 og Cardinal Foods AS. Investeringsfonden CapVest Equity Partners II L.P. og fondens øvriges porteføljeselskaber havde ikke forud for fusionen aktiviteter på samme markeder, hvor Kronfågel og Skånefågel opererer i Danmark, hvorfor styrelsen ikke så anledning til at gøre indsigelse og godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 f, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant