Mødedato: 11-06-2013

Investeringsfonden LD Equity 3 K/S erhvervelse af enekontrol over Kærkommen Holding ApS

Resumé

Sagen vedrører investeringsfonden LD Equity K/S’, herefter ”LD Equity 3”, erhvervelse af enekontrol over Kærkommen Holding ApS, herefterer ”Kærkommen Holding”. Ved transaktionen erhvervede den danske investeringsfond LD Equity 3 gennem datterselskabet LDETRE Holding ApS 48 pct. af anparterne i det danske selskab Kærkommen Holding fra TryghedsGruppen smba. LD Equity 3 kontrollerede i forvejen 49 pct. af anparterne Kærkommen Holding, hvorfor LD Equity 3 opnåede 97% af anparterne efter transaktionen. Styrelsen fandt ikke anledning til at gøre indsigelse, da ingen af fusionsparterne var aktive på de samme produktmarkeder og de samme geografiske markeder, eller på produktmarkeder i forudgående eller efterfølgende led i til produktmarkeder, hvorpå en anden fusionspart opererede. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant