Mødedato: 29-03-2016

investeringsforeningen Ratos AB’s erhvervelse af Airteam A/S

Resumé

Fusionen indebærer, at AT BidCo ApS erhverver enekontrol med Airteam A/S. I følge parterne var der dog ikke noget horisontalt overlap, da Airteam A/S udvikler og producerer bygningsventilationsløsninger, og Mobile Climate Control Group Holding AB (under Ratos AB) tilbyder klimasystemer til producenter af rullende materiel, som ikke kan installeres i faste bygninger. Der er således ikke substitution mellem aktiviteterne i disse to selskaber. Fusionen indebærer dog et potentielt vertikalt overlap på markederne for ventilation- og entreprenørvirksomhed, idet Airteam A/S produkter i princippet vil kunne indgå i HENT AS aktiviteter på up-stream markedet. På ingen af de mulige undermarkeder ville parterne dog opnå en markedsandel på 25 pct.. Endvidere var HENT AS ikke aktiv i Danmark, hvorfor KFST fandt, at der ikke var nogen risiko for hverken for input- eller kundeafskærmning. Fusionen gav i øvrigt ikke anledning til reservationer og blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ventilation- og entreprenærvirksomhed