Mødedato: 18-05-2011

Inwido Danmark A/S’ overtagelse af Pro Tec Vinduer A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Inwido Danmark A/S og Pro Tec Vinduer A/S. Ved transaktionen erhverver Inwido Danmark A/S fuld kontrol over Pro Tec Vinduer A/S. Inwido Danmark A/S er aktive hovedsageligt på det danske marked for produktion og salg af udendørs vinduer og døre. Inwido Danmark A/S har flere datterselskaber i Danmark, bla. Inwido Produktion A/S, Storke Vinduer A/S, Outline Vinduer A/S, KPK Døre og Vinduer A/S, Dansk Vinduesindustri A/S og Frovin Vinduer og Døre A/S. ProTec Vinduer A/S fremstiller udvendige vinduer og døre samt facadeløsninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Byggebranchen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Produktion og salg af udendørs vinduer og døre samt facadeløsninger