Mødedato: 21-12-2011

IRMA’s jordlejekontrakt i Værløse Bymidte

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Furesø Kommune (tidligere Værløse Kommune) havde givet konkurrenceforvridende offentlig støtte i form af for lav (reelt ingen) huslejeopkrævning af en Irma-dagligvarebutik. Da aftalen var indgået inden bestemmelsen om konkurrenceforvridende offentlig støtte blev indført, havde rådet ikke mulighed for at kræve ophævelse af aftalen eller tilbagebetaling af den ulovlige offentlige støtte.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej