Mødedato: 25-02-2009

ITD’s informationsudveksling

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at brancheforeningen International Transport Danmark (ITD)’s beregningsmodeller til dens medlemmer var i strid med konkurrencelovens § 6 og EF art. 81 (nu 101), stk. 1. Beregningsprogrammerne var egnede til og havde til formål at begrænse konkurrence ved at ensarte medlemmernes transportpriserne. ITD udgav samtidig prognoser for den forventede stigning i omkostning. Endvidere opfordrede ITD sine medlemmer til at overvælte en række specifikke omkostninger til medlemmernes kunder. Disse forhold havde også til formål og var egnede til, at ensrette medlemmernes transportpriser og dermed begrænse konkurrencen. Delvis underkendt af ankenævnet, der ikke kunne tilstræde at alle vilkårene havde til formål at begrænse konkurrencen og derfor kunne fordømmes uden yderligere analyser. Sagen fik et strafferetligt efterspil, hvor ITD (25/8-2010) accepteret et bødeforlæg på DKK 300.000.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Transport

Samhandeler

Ja

Metoder

Markedsanalyse; SSNIP; efterspørgsel og udbudssubsitation

Produktmarkeder

a) National vejtransport af gods for fremmed regning b) international vejtransport af gods for fremmed regning