Mødedato: 14-12-2017

J. Jensens ApS’ overtagelse af Adserballe & Knudsen ApS

Resumé

Sagen vedrører J. Jensens ApS’ overtagelse af Adserballe & Knudsen Holding ApS. Holdingselskabet J. Jensen ApS er moderselskab i en entreprenørkoncern, og moderselskabets formål er at drive finansierings- og konsulentvirksomhed samt eje aktier og anparter i andre selskaber. J. Jensen koncernen beskæftiger sig med alle dele af entreprenørmarkedet, herunder navnlig: nedrivning, nybygning, renovering og anlægsvirksomhed. Koncernen er også aktiv inden for udlejning af erhvervsboliger. Adserballe & Knudsen Holding ApS er ligeledes en entreprenørvirksomhed inden for bygge- og anlægssektoren. Virksomheden arbejder hovedsageligt med totalrenovering og til dels med nybyggeri. Virksomheden har desuden få aktiviteter inden for udlejning af erhvervsboliger. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant