Mødedato: 15-03-2023

JKS A/S’ erhvervelse af enekontrol over AktivPersonale A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at JKS A/S overtager AktivPersonale A/S. AktivPersonale er et vikar- og rekrutteringsbureau. AktivPersonale har ak-tiviteter inden for vikarassistance til bl.a. industri, lager, rengøring, hånd-værk og fødevareindustrien. Herudover har AktivPersonale aktiviteter in-den for rekrutteringsydelser med et netværk inden for bl.a. anlægsarbejde, industri, kontor, lager og pakkeri samt institutioner. AktivPersonale er også aktiv med ”Try & Hire”, hvor virksomheder får en vikar på prøve med henblik på fastansættelse. JKS er et vikar- og rekrutteringsbureau. JKS har aktiviteter inden for vi-karassistance til bl.a. industri, produktion, lager og logistik, bygge- og an-læg samt til administrative-, finansielle- og tekniske funktioner. JKS har datterselskabet Assistance HR Partners A/S, der leverer vikarassistance til køkken- og kantineområdet. Herudover har JKS aktiviteter inden for rekrutteringsydelser med en række specialområder, fx inden for IT, øko-nomi og pharma. JKS er endvidere aktiv med andre HR-relaterede service-ydelser, fx udførsel af persontests, outplacement og assessment-forløb un-der en selvstændig afdeling, Career A/S. Herudover leverer JKS specialister og freelancere under en selvstændig afdeling, Professionals A/S. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant