Mødedato: 17-12-2010

JN Data AS’ overtagelse af foreningen Bankdatas enhed for levering af it-drift

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem JN Data NS og Bankdata. Ved fusionen overtager JN Data NS foreningen Bankdatas enhed for levering af it-drift. Transaktionen består nærmere bestemt i, at JN Data erhverver medarbejdere fra Bankdata inklusiv disses arbejdsstationer, licenser mv., som medarbejderne i dag anvender til brug for udøvelsen af deres opgaver knyttet til it-drift. JN Data NS er et selvstændigt fungerende joint venture ejet ligeligt af Jyske Bank NS og Nykredit Realkredit NS. Bankdata er en erhvervsdrivende forening ejet af en række pengeinstitutter, som samtidig er medlemmer i foreningen. Foreningens formål er at varetage databehandling og dermed forbundne opgaver for medlemmerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

IT-service til private virksomheder og driftrelaterede opgaver