Mødedato: 01-05-2019

joint venture mellem Nordic Capital Limited og Paragon Outcomes Management LLC

Resumé

Sagen vedrører et joint venture mellem Nordic Capital Limited og Paragon Outcomes Management LLC. Transaktionen medfører, at der oprettes et joint venture, HoldCo, som vil have enekontrol med Nordic Capitals datterselskab, Master Marine A/S, og Paragons datterselskaber, Crossway Eagle LLC og CBI-MMEER R2 ltd. Master Marine A/S udøver udlejningsvirksomhed med sin mobile offshore jack-up platform, the Haven, som udlejes til beboelse i forbindelse med større offshore-projekter, herunder olie- og gasboringsprojekter. Crossway Eagle LLC og CBI-MMEER R2 Ltd. udøver ligeledes udlejningsvirksomhed med deres mobile offshore jack-up platforme, the Crossway Eagle og the Crossway Dophin. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant