Mødedato: 27-09-2000

Joint venture mellem Post Danmark og Posten AB vedrørende remail

Resumé

Sagen vedrører en række anmeldte aftaler, som er indgået mellem Post Danmark og Posten AB. Aftalerne drejer sig om oprettelse af to joint ventureselskaber, som skulle tilbyde remailservice til kunder i hele verden. JV var oprettet ved at to eksisterende datterselskaber – SDPS AS under Post Danmark og Nordic Mail AB under Posten AB – overtages halvt af den anden part i aftalen, således at Posten AB og Post Danmark opnåede fælles kontrol med de to selskaber. De to selskaber skulle operere på remailmarkedet, men i hver sit segment heraf. Konkurrencerådet fandt, at de to JV (SDPS A/S og Nordic Mail AB) var selvstændigt fungerende JV, men ikke anmeldelsespligtige, idet der ikke på tidspunktet var fusionskontrol. Rådet foretog dog en vurdering, jf. konkurrencelovens § 6, og fandt enkelte problemer. En enkelt af aftalebestemmelserne i annex 5 til aftalen, ifølge hvilken de to moderselskaber delte overskuddet af salget (the contribution margin) af tjenesteydelser til tredjemænd, var endvidere ikke accessorisk i forhold til JV-aftalen og i øvrigt konkurrencebegrænsende. Bestemmelsen skulle derfor ophæves.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1

Samhandeler

Ikke relevant