Mødedato: 22-12-2016

Joint venturet Nagel Liller A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Nagel Danmark A/S, Liller Trans A/S og KK Logistic A/S. Nagel Danmark A/S, Liller Trans A/S og KK Logistic A/S indgik den 2. december 2016 aftale om oprettelsen af et nyt joint venture med navnet Nagel Liller. Liller Trans og KK Logistic overfører deres respektive transportforretninger til joint venturet samtidig med, at Nagel Danmark overfører sin forretning med national godstransport til joint venturet. Nagel Danmark er et dansk aktieselskab, der ultimativt er ejet af Nagel Logistik-Holding GmbH & Co KG. Nagel Danmark udgør således en del af den tyske koncern Nagel-Group, der ligeledes er aktiv inden for transportsektoren. Liller Trans er et dansk aktieselskab med hovedkontor i Odense. Liller Trans er via holdingselskabet SEMT Holding ApS ejet af Thomas Lindahl Christensen. Liller Trans er en transport- og speditionsvirksomhed, der tilbyder totalløsninger inden for national godstransport på vej i Danmark. KK Logistic er et dansk aktieselskab med hovedkontor i Struer, der via holdingselskabet K.K. Transport Holding A/S er ejet af Peter Kristian Kristensen. KK Logistic er en transport- og speditionsvirksomhed, der tilbyder totalløsninger inden for national godstransport på vej i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Regler

Fusion

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant