Mødedato: 12-12-2018

Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S

Resumé

Entreprenørvirksomhederne H. Skjøde Knudsen A/S og Jorton A/S samt tre ledende medarbejdere var tiltale for budkoordinering på tre byggeentrepriser i perioden fra januar 2012 til august 2013. På baggrund af bevisførelsen fandt byretten dog ikke at det var bevidst, at der var indgået en aftale om at koordinere indholdet af deres tilbud. Virksomhederne havde alene lånt hinandens tilbud mhp. at kunne indlevere et skintilbud. Formålet hermed var at kunne forblive relevante for fremtidige udbud, hvorved retten fastslog at “lånepriser” ikke udgjorde et kartel. Da der ikke i øvrigt var fremlagt beviser der indikeret, at adfærden havde haft til følge at konkurrencen blev begrænset blev de tiltalte frifindet. Derudover var en af de tiltalte medarbejdere en lavere rangerende medarbejder (murerformand), der ikke havde nogen ledende stilling. Retten frifandt henviste i sin frifindelse hertil, og indikeret derved at der ikke burde være rejst tiltale mod en ikke-leder. Landsretten derimod dømte alle de tiltalte ved dom af 7/1-2020 for at have indgået en aftalt eller samordnet praksis, der havde til formål, at begrænse konkurrencen. Derimod fandt landsretten ikke at parterne havde deltaget i et kartel. Sagen er gengivet i UfR 2020.901.