Mødedato: 02-07-2015

Journalist Anette Dybbro Klokkerholm, DR Danmark (aktindsigt)

Resumé

En journalist fra DR havde søgt aktindsigt i alle sager, hvor AMGROS (regionernes lægemiddelorganisation) eller CD Pharma var involveret (klager, indklagede eller anmelder) hos KFST siden 1. januar 2013, herunder dokumenter, mails, korrespondance, notater mv. Derudover havde hun ønsket aktindsigt i alle sager, hvor der er blevet anmeldt eller klaget over prisforhøjelser af lægemidler siden 1. januar 2013. KFST havde afviste denne med henvisning til, at aktindsigtssøgende ikke er part efter forvaltningsloven. Konkurrenceankenævnet stadfæstede dette den 10. november 2015. Kendelsen synes ikke at vedrøre nogen underliggende konkret konkurrencesag, men alene et journalistisk ønske om generel aktindsigt i et sagsområde.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Aktindsigt

Udfald

afvist

Opfølgninger

Nej

Brancher

Lægemidler