Mødedato: 15-12-2021

JP/Politikens Hus A/S’ overtagelse af enekontrol med henholdsvis Dansk Avis Omdeling A/S og A/S Bladkompagniet

Resumé

Transaktionen omfattede JP/Politikens Hus overtagelse af de to avisdistributører Dansk Avis Omdeling (DAO) og Bladkompagniet. Inden fusionen er både DAO og Bladkompagniet selvstændigt fungerende joint ventures, hvor DAO er ejet ligeligt af JP/POL og Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS (”DSVP”), mens Blad
kompagniet er ejet ligeligt af JP/POL og Berlingske Media A/S. Efter fusionen vil JP/POL erhverve 51 pct. af aktierne i DAO og Bladkompagniet, mens Berlingske og Jysk Fynske Medier P/S (”JFM”) vil være minoritetsaktionærer. DAO vil dermed være underlagt JP/Politikkens enekontrol og Bladkompagniet vil være et datterselskab, der er 100 pct. ejet af DAO. Fusionen består således af to transaktioner, der er indbyrdes betingede. JP/Politikens aktiviteter inkluderer bl.a. udgivelse af dagblade, herunder Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Politiken samt erhvervsudgivelserne Finans og Watch Medier. DAO udbyder distribution af dagblade i (dele af) Jylland og pakkedistribution i hele Danmark. Bladkompagniet udbyder distribution af dagblade på Sjælland m.v. og distribution af adresserede breve og magasiner i hele Danmark. KFST defineret to markeder, omfattende a) Markedet for udgivelse af dagblade i Danmark og b) Markedet for distribution af dagblade hhv. i Jylland og på Sjælland m.v. Styrelsen tog dog ikke stilling til om markedet for distribution af dagblade skulle afgrænses mere snævert efter distributionsområder eller bredere til et nationalt marked. Hvis markedet for distribution af dagblade blev afgrænses til regionale markeder eller eventuelt distributørernes distributionsområder, ville der ikke være et horisontalt overlap mellem DAO og Bladkompagniet, som hhv. er aktive på markedet for distribution af dagblade i Jylland samt markedet for distribution af dagblade på Sjælland m.v. Hvis markedet derimod blev afgrænset til et nationalt marked, ville der være et horisontalt overlap. DAO og Bladkompagniet har dog differentieret sig fra hinanden ved at distribuere dagblade i hver deres geografiske område, og det var heller ikke styrelsens opfattelse at DAO og Bladkompagniet var potentielle konkurrenter. Det ville medføre duplikering af den eksisterende logistik m.v og være vanskelig at gøre rentabelt grundet behovet for at opnå skala. Derimod så KFST en risiko for vertikal inputafskærmning af andre udgivere af dagblade. Mhp. at adressere dette afgav JP/Politikens Hus tilsagn om de fremtidige priser og vilkår for distribution af dagblade i Danmark, herunder at disse ville ske på åbne og ikke diskriminerende vilkår samt kun nægtes grundet kapacitetsmangel. Eventuelle konflikter ville desuden blive afgjort ved voldgift.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Typer

Blandet

Skadesteorier

Vertikal afskærmning