Mødedato: 08-12-2015

Juul & Nielsen A/S

Resumé

Juul & Nielsen A/S er ved Retten i Glostrup blevet idømt en bøde på 1.500.000 kroner i forbindelse med sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller. Bøde nedsat af landsretten til DKK 1.000.000 i dom af 12. maj 2016.I den konkrete sag havde virrksomheden begået tre strafbare forhold, der begge vedrørte udvekslingen af oplysninger om priser og andet forud for afgivelse af tilbud. Landsrettens nedsættelse af både er konkret, men begrundes bl.a. med den medgået tid.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej

Brancher

Bygge/anlæg