Mødedato: 12-07-2018

JV mellem Arla Foods amba og China Mengniu Dairy Company Limited

Resumé

Sagen vedrører et joint venture mellem Arla Foods amba (”Arla”) og China Mengnui Dairy Company Limited (”Mengniu Dairy”). Ved transaktionen opretter Arla og Mengniu Dairy et selvstændigt fungerende joint venture i Kina. Arla er en dansk mejerikoncern, der er ejet af ca. 11.300 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, m.fl. Mengniu Dairy er ligeledes en mejerikoncern, der er noteret på børsen i Hong Kong. Arla og Mengniu Dairy er begge aktive inden for produktion og distribution af mejeriprodukter, herunder mælk, ost mv. Mengniu Dairy opererer primært i Kina. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant