Mødedato: 30-04-2014

Jyske Banks køb af BRFkredit

Resumé

Transaktionen omfattede Jyske Bank A/S’ erhvervelse af BRFkredit A/S. Jyske Bank driver landsdækkende pengeinstitutvirksomhed. Jyske Bank er Danmarks tredjestørste pengeinstitut og sælger såvel egne som øvrige finansielle produkter fra samarbejdspartnere, herunder realkreditlån fra BRFkredit. BRFkredit driver landsdækkende realkreditvirksomhed og er Danmarks fjerdestørste realkreditinstitut. BRFkredit sælger blandt andet sine låneprodukter via Jyske Banks filialer. BRFkredit er også aktiv på bankmarkedet via aktiviteter i BRFkredit Bank. Da Jyske Bank primært er aktiv på bankmarkederne (downstream) og BRFkredit primært er aktiv på realkreditmarkederne (upstream), er der hovedsageligt tale om en fusion med vertikale forbindelser. I mindre omfang giver fusionen dog også anledning til horisontale overlap. Generelt havde parterne begrænsede markedsandele. KFST gennemførte alligevel en omfattende analyse, idet fx realkreditmarkedet var koncentreret og præget af konkurrenceproblemer. Endvidere omfattede fusionen Danmarks tredjestørste pengeinstitut og fjerdestørste realkreditinstitut samtidig med, at den fusionerede virksomhed måtte forventes at blive udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark. Da fusionen dog ikke ansås for at hæmme den effektive konkurrence betydeligt, blev den godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant