Mødedato: 25-10-2011

Jyske Banks overtagelse af dele Fjordbank Mors af 2011 AS

Resumé

Sagen vedrørte Jyske Banks overtagelse af dele Fjordbank Mors af 2011 A/S. Overdragelsen til Jyske Bank vedrørte alene en del af den tidligere Fjordbank Mors under konkurs. Jyske Bank erhvervede dele af de aktiver, engagementer, rettigheder og forpligtelser, der relaterede sig til Fjordbank Mors af 2011 A/S’ hovedkontor i Nykøbing Mors samt fast ejendom og visse medarbejdere tilknyttet filialen i Ø. Jølby. Jyske Bank erhvervede således ikke datterselskaberne (f.eks. ikke leasingaktiviteterne). Jyske Bank erhvervede bl.a. ca. 47.000 kunder med et samlet udlån på ca. DKK 2,7 mia., et samlet indlån på ca. DKK 3,7 mia. og 65 medarbejdere. Fusionen gav ikke anledning til indsigelse, hvorfor denne blev godkendt på baggrund af forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Bankydelser for private og erhvervslivet. Leasing, factoring, IT-hosting, lønsystember, fast ejendom og investering.