Mødedato: 14-02-2013

Jyske Finans A/S erhvervelse af enekontrol over Easyfleet A/S samt Finans Nord A/S virksomhed med administration af leasingengagementer

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Jyske Finans A/S og Finans Nord A/S’ datterselskab Easyfleet A/S samt overdragelse af en portefølje af billeasingaftaler- og engagementer vedrørende både operationel og finansiel leasing. Fusionen er foretaget i to led. Første led var overdragelsen af Easyfleet A/S, der blev gennemført i efteråret 2011, og som ikke var anmeldelsespligtig i sig selv. Fusionens andet led var overdragelsen af Finans Nord A/S’ portefølje af eksisterende billeasingaftaler, der blev overdraget på baggrund af en aftale indgået i december 2012. Jyske Finans er 100 % ejet af Jyske Bank A/S og har udelukkende aktiviteter i Danmark. Jyske Finans driver primært virksomhed inden for leasing og finansiering af rullende materiel. Jyske Finans A/S’ virksomhed omfatter følgende aktivitetsområder: finansiering af firmabiler, flådestyring, erhvervsfinansiering, finansieringsløsninger til bilforhandlere, finansieringsløsninger til leverandører, privatleasing og administration af leasingaftaler mv. Finans Nord A/S er et 100 % ejet datterselskab til Spar Nord Bank A/S. De for transaktionen relevante aktiviteter vedrører erhvervs- og privatleasing af personbiler og varevogne under 3.500 kg samt administration af leasingarrangementer. Forud for fusionen tilbød Finans Nord gennem datterselskabet Easyfleet A/S operationel og finansiel billeasing enten selvstændigt eller i kombination med flådehåndtering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant