Mødedato: 25-09-2013

JYSKs erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S

Resumé

Transaktionen omfattede JYSKs erhvervelse af IDdesign A/S. Begge selskaber var aktive indenfor detailsalg af møbler, herunder senge og havemøbler, sengestel og madrasser, havemøbler, belysning samt boligtekstiler og –tilbehør. JYSK Holding A/S ejer blandt andet kæderne JYSK og Bolia, mens IDdesign ejer IDEmøbler og ILVA. De fire kæder er blandt de største møbelforhandlere i Danmark. JYSK har 95 butikker i Danmark, mens Bolia har 7 forretninger. IDEmøbler og ILVA har henholdsvis 34 og 6 butikker. De fire kæder sælger desuden møbler via kædernes respektive hjemmesider. Parternes største konkurrenter er IKEA samt de frivillige kæder Danbo og Møbelkæden. For så vidt angår salg af madrasser og sengestel er Drømmeland tillige en væsentlig konkurrent. På salg af havemøbler er partnerne desuden i konkurrence med supermarkeder og byggemarkeder. Hertil kommer en lang række mindre konkurrenter. KFST identificerede fire produktmarkeder, omfattende 1) detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler, 2) detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser, 3) detailmarkedet for salg af havemøbler og 4) detailmarkedet for salg af belysning. Styrelsen var tilbøjelig til at opdele markederne i low end, mid range og high end-segmenter efter pris, men kunne ikke i praksis trække grænsen mellem disse. Styrelsen valgte i stedet at foretage følsomhedsvurderinger i forhold til en eventuel prissegmentering af de relevante markeder. Beregningerne viste, at en eventuel segmentering ikke vil have betydning for styrelsens vurdering af fusionen. Styrelsen overvejede, om der kunne identificeres lokale markeder, men endte med at se et nationalt marked. Parterne ville opnå højere markedsandele i nogle segmenter, hvilket umiddelbart kunne understøtte ensidige virkninger. IDDesign var dog nødlidende, og KFST accepterede, at eventuelle prisstigninger ville være højere, såfremt IDdesign gik konkurs. Styrelsen endte derfor med ikke at anse fusionen for konkurrenceskadelig.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

SSNIP