Mødedato: 22-01-2016

JYSKs overtagelse af Actona er godkendt

Resumé

Sagen vedrører J.S. Reklame, Århus ApS’ erhvervelse af Actona Company A/S (”Actona”). Transaktionen indebar, at J.S. Reklame, Århus ApS, et selskab i JYSK-koncernen, overtog 90 pct. af kapitalandelene i AC Holding A/S og derved opnåede enekontrol med Actona. Da både JYSK og Actona sælger møbler på engrosmarkedet gav fusionen anledning til overvejelser om horisontale virkninger på følgende markeder: 1) engrosmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler i Danmark, 2) engrosmarkedet for salg af sengestel og madrasser i Danmark, 3) engrosmarkedet for salg af havemøbler i Danmark. Efter analyse fandt KFST dog ikke nogen risiko herfor. Udover salget af møbler på engrosmarkeder var JYSK tillige aktiv i forhold til salg af møbler til detailmarkedet, hvilket kunne medføre risiko for vertikal afskærmning i form af input- eller kundeafskærmning. En række henvendelser til KFST havde anført dette, samt at JYSK via Actona vil få adgang til viden om konkurrerende detailforhandleres indkøbspriser. Parterne havde overfor KFST oplyst, at JYSKs markedsandel på detailmarkedet for møbler ekskl. senge og havemøbler udgjorde ca. [20-30] pct., mens markedsandelene på detailmarkederne for sengestel og madrasser samt havemøbler udgjorde henholdsvis ca. [30-40] pct. og [30-40] pct. Parternes samlede markedsandel på engrosmarkedet for møbler ekskl. senge og madrasser udgjorde ca. [5-10] pct., mens markedsandelene på engrosmarkederne for henholdsvis sengestel og madrasser samt havemøbler udgjorde ca. [0-5] pct. og [10-20] pct. Ingen af disse positioner gav i sig selv anledning til bekymringer. Kommissionens retningslinjer for ikke-horisontale fusioner oplister tre betingelser for evnen til en input-foreclosure omfattende, at (1) der skal være tale om et væsentligt input på downstream-markedet, (2) den fusionerede enhed skal sammenlagt have betydelig markedsmagt upstream og (3) konkurrerende virksomheder har ikke adgang til effektive og rimelige modstrategier. Det første var opfyldt, mens det andet ikke kunne antages med de begrænsede markedsandele. En række af henvendelserne fremhævede dog, at Actona i kraft af virksomhedens priser, brede sortiment, store lagerkapacitet og effektive distribution kunne have en særstilling, hvilket KFST dog ikke fandt belæg for i markedsanalyserne. Derudover fandt KFST gode muligheder for at skifte leverandører og derved iværksætte modstrategier. Udover evne skulle der også findes incitament, hvilket var et spørgsmål om profifitten upstream vs downstream. Jo lavere upstream-avancer, desto mindre bliver tabet som følge af begrænsningen i inputafsætningen. Jo større downstream-avancer, desto højere bliver den øgede fortjeneste. Selvom analyserne fandt et incitament til at inputafskærme, ville dette dog have kortvarig virkning, grundet JYSKs begrænsede markedsandel. Som det sidste punkt fandt KFST, at JYSKs eventuelle indsigt i konkurrencefølsomme oplysninger efter fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. KFST godkendte herefter transaktionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. punktum.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Møbel

Samhandeler

Ikke relevant