Mødedato: 06-07-2016

K.W. Bruun Import A/S’ overtagelse af Citroën Danmark A/S

Resumé

Sagen vedrører K.W. Bruun Import A/S’ overtagelse af Citroën Danmark A/S. K.W. Bruun Import A/S var en del af Interdan koncernen, som importerer varebiler og personbiler af bilmærkerne Peugeot og Mitsubishi samt reservedele hertil. Citroën Danmark A/S importerede tilsvarende varebiler og personbiler og tilknyttede reservedele blot af bilmærkerne Citroën og DS. Fusionen medførte derfor et horisontalt overlap for så vidt angår engrossalg af varebiler i følgende vægtklasser: (i) mellem 0-2 tons totalvægt og (ii) mellem 2-3½ tons samt engrossalg af nye personbiler. Parterne ville dog ikke opnå en samlet markedsandel på over 25 pct. på nogle af disse markeder. Udover nye biler var begge virksomheder også aktive i forhold til engrossalg af originale reservedele til deres bilmærker. Interdan havde endvidere engrossalg af reservedele til bilmærkerne Chevrolet og Sangyong. Såfremt der blev defineret et samlet marked for engrossalg af alle reservedele, ville parternes andel heraf udgøre under 10 pct. Såfremt markedet for engrossalg af reservedele blev segmenteret på hvert specifikke bilmærke, ville der ikke være noget overlap mellem parternes aktiviteter. Fusionen blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bilsalg

Samhandeler

Ikke relevant