Mødedato: 03-05-2018

Karnov Group Denmark A/S v. J.H. Schultz Information A/S (UfR II)

Resumé

Karnov Group, der ejer rettighederne til UfR, forsøgte (endnu engang), at stoppe Schultz’ brug af UfR-referencen i en konkurrerende domsdatabase. Dette skete som opfølgning på et tidligere forgæves forsøg på at nedlægge fogedforbud (Sø & Handelsretten 18/12-2015). Sø & Handelsretten fandt ikke, at der forelå nogen krænkelse af Karnovs IP rettigheder. Som led i sagen havde Schultz reelt gjort gældende, at et forbud ville være konkurrencebegræsende og derved muligvis i strid med konkurrencelovens § 11. Synspunkt er dog ikke videre udviklet og synes mest knyttet til Karnovs “forsvar”. Da der ikke forelå nogen IP-krænkelse, tog Sø & Handelsretten ikke stilling til anbringendet.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Anket?

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet

Afgørelse