Mødedato: 15-06-2011

Kemp & Lauritzen A/S’ overtagelse af Glenco A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Kemp & Lauritzen A/S og Glenco A/S. Ved transaktionen erhverver Kemp & Lauritzen A/S gennem aktieoverdragelse enekontrol over Glenco A/S. Begge selskaber er landsdækkende installatørvirksomheder, hvis forretningsområder overordnet kan opdeles på el-, vvs- og ventilationsvirksomhed. Kemp & Lauritzen A/S har hovedforretningsområde inden for el-virksomhed, mens arbejde inden for vvs og ventilation primært varetages af datterselskaberne L&H – Rørbyg A/S og Klimodan A/S. Glenco A/S har hovedforretningsområde inden for ventilationsvirksomhed. Begge selskaber er aktive på entreprise- og servicemarkedet, hvor kunderne især er bygherrer, entreprenører, og større private og offentlige erhvervskunder. Arbejder for mindre privatkunder udgør en beskeden del af selskabernes omsætning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bygge- og anlægsvirksomhed m.m

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

El-, vvs- og ventilationsinstallationsvirksomhed