Mødedato: 23-08-2021

Kia Import Danmark mod Axel Nielsen

Resumé

I sagen mente sagsøger, at en bilproducent via misbrug af garantien prøvet at forbeholde reparations og servicearbejde for autoriseret værksteder. Nærmere bestemt nægtede producenten at lade en reparation være omfattet af garantien da der var anvendt ikke autoriseret værksteder til de løbende servicecheck, og der ikke var fremlagt fakturaer m.v., der dokumenteret, at disse faktisk var gennemført. Sø & handelsretten afviste at kravet om dokumentation for gennemførelse af servicecheck m.v. var et indirekte forsøg på at forbeholde efterservices for autoriseret værksteder. Landsrettens stadfæstet 19/9-2022 Sø & Handelsretten.

Myndigheder

Dom

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen