Mødedato: 23-01-2015

Kiropraktisk klinik mod Region Hovedsatden

Resumé

Nogle kiropraktikere havde overskredet et af Region Hovedstadens fastlagt loft for deres udgifter pr patient og var derfor nægtet fuld refusion. Disse havde herefter sagsøgt regionen med påstand om fuld refusion, idet der bl.a. blev henvist til at loftet reelt var et prisloft og derfor uforeneligt med konkurrencelovens § 6 og Artikel 101. Højesteret afviste påstandene, og fastslog i forhold til konkurrenceloven, at loftet fulgte fra offentlig reguleringen således, at § 6 ikke fandt anvendelse jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2. Sagen er gengivet i UfR 2015.1330H.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

§ 2, stk. 2

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Priskoordinering

Brancher

Kiropraktikere

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet

Afgørelse