Mødedato: 17-12-2003

Kirudan A/S og Maersk Medical A/S II

Resumé

Kirudan A/S, der bl.a. solgte hospitals- og sygeplejeartikler, havde i 2000 klaget til KFST over konkurrenten Maersk Medical A/S (senere ændret navn til Unomedical A/S). Tidligere havde Kirudan fungeret som grossist for Maersk Medicals produkter, men var blevet opsagt i forhold til salget til hospitalssektoren, da Maersk selv ønsket at stå for videresalget. Derimod kunne Kirudan fortsætte som grossist overfor primærsektoren (bl.a. den kommunale hjemmepleje, speciallægepraksis, klinikker mv.). Jf. klagen mente Kirudan at være offer for en konstruktiv leveringsnægtelse, leveringsnægtelse samt urimelige priser. KFST havde dog afvist klagen (rådsmøde 29-11-2000), hvilket var blevet underkendt af Konkurrenceankenævnet (kendelse af 15. november 2001). KFST skulle derfor genbehandle sagen. Udover de oprindelige påstande skulle styrelsen nu også vurdere Maersk Medical A/S’ brug af tilbud om “pakkeløsninger/bonus-/rabatordninger” over for sine kunder. KFST mente dog ikke, at der forelå nogen dominerende markedspositioner og afviste klagen igen. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse ved kendelse af 28/1-2005.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

leveringsnægtelse, urimelige priser, bundling og ekskluderende rabat

Brancher

Produktion

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

SSNIP