Mødedato: 17-12-2014

Kjell Pedersen Entreprise A/S

Resumé

Kjell Pedersen Entreprise A/S vedtog en bøde på 450.000 kroner for tilbudskoordinering og en tidligere ledende medarbejder vedtog en bøde på 25.000 kroner. Bøderne dækkede at i tiden op til den 27. marts 2009 at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede forud for indgivelse af tilbud stort eksklusive moms kr. [SLETTET] på bygherre Universitets- og Bygningsstyrelsens udbud af entreprisen “Mørkhøjgård – afhjælpning af indeklimaproblemer” med virksomheden [SLETTET], hvis sag behandles særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen. Sagen var en del af det storkøbenhavnske byggekartel.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej

Brancher

Bygge/anlæg