Mødedato: 03-11-2022

KK-Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Vestas’ Converter og Controls-forretning

Resumé

Fusionen indebærer, at KK-Group A/S erhverver enekontrol over Vestas Wind Systems A/S’ converter & controls-forretning, herunder produktionsfaciliteter i Tianjin (Kina), Hammel (Danmark) og Oragadam (Indien) med tilhørende medarbejdere og øvrige tilknyttede aktiver. Disse tre fabrikker producerer en række komponenter, herunder converters og elektroniske kontrolsystemer til brug for Vestas Wind Systems A/S´ produktion af vindmøller. Efter fusionen skal fabrikkerne fortsat producere og levere ovenstående komponenter til Vestas Wind Systems A/S. KK-Group A/S er en dansk koncern, der er aktiv indenfor “power conversion systems”, og som udvikler og producerer styresystemer til vindmølleindustrien. Herudover leverer KK-Group A/S kontrol- og overvågningssystemer til vindmøller samt service og vedligeholdelse af både styresystemerne og kontrol- og overvågningssystemerne. KK-Group A/S udbyder sine produkter og serviceydelser i hele verden. KK-Group A/S indgår i A.P. Møller Gruppen. APMH Invest A/S er A.P. Møller Holding A/S’ investeringsselskab, og ejer foruden KK-Group A/S en række selskaber, herunder bl.a. Nissens Cooling Solutions A/S. A.P. Møller Holding A/S kontrollerer endvidere transport- og logi-stikvirksomheden A.P. Møller-Maersk A/S. Vestas Wind Systems A/S er et børsnoteret dansk vindmølleselskab, som er aktiv inden for udvikling, produktion, levering og servicering af landog havvindmøller. Vestas udbyder ligeledes sine produkter og serviceydelser i hele verden. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant