Mødedato: 18-12-2002

Klage fra Fanø Mejeri over Mejeriforeningens administration af Lurpakreglerne (Lurpak II)

Resumé

Fanø Mejeri indgav klage over Mejeriforeningens nye regler om produceret Lurpak smør, hvor producenterne forpligtedes til at betale 3 kr./kg. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at aftalen var omfattet af KL § 6, da der ikke var tale om en konkurrenceforvridende aftale. Dog fandt Konkurrencestyrelsen, at Mejeriforeningen havde misbrugt sin dominerende stilling efter KL § 11, stk. 1, ved ikke at have givet Fanø Mejeri adgang til til oplysninger om alle de aktiviteter mv., som midlerne anvendtes til. Det blev påbudt Mejeriforeningen straks at give Fanø Mejeri adgang til disse oplysninger. Fanø Mejeri klagede til Konkurrenceankenævnet, men nåede ikke at klage indenfor klagefristen. Konkurrenceankenævnet fandt dog, at der ikke var givet tilstrækkelig klagevejledning, hvorfor klagen konkret var rettidigt. Fanø Mejeri endte dog med at hæve klagen den 5. december 2003.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Mejeri (Smør)

Samhandeler

Ikke angivet