Mødedato: 24-11-2004

Klage over afregning af private leverandører i fritvalgsordninger på ældreområdet

Resumé

Med henvisning til, at Socialministeriet, Skatteministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i øjeblikket forbereder en revision af reglerne netop med henblik på at undgå konkurrenceforvridning mellem kommunale og private leverandører, afviste Konkurrencestyrelsen at behandle en klage over reglerne om momskompensation til private virksomheder, der leverer serviceydelser på bl.a. ældreområdet i medfør af reglerne om frit valg.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant