Mødedato: 18-06-2003

Klage over bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år

Resumé

Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage over bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18. år. Bekendtgørelsen er udstedt af Cirius, der er en selvstændig statsinstitution under Undervisningsministeriet. Bekendtgørelsen opstiller en række krav til de organisationer, der udbyder opholdene. Blandt andet er et krav for at modtage stipendiet, at opholdet udbydes af en organisation, der ikke arbejder med profit for øje. Undervisningsministeriet meddelte herefter ved brev af 7. maj 2003, at ministeriet har vurderet, at kravet om at kun ikke profitorienterede organisationer kunne blive godkendt burde bortfalde, hvorfor ministeriet ville udstede en ændringsbekendtgørelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Udvekslingsophold

Samhandeler

Ikke angivet