Mødedato: 26-05-1999

Klage over bus/tog samarbejdet mellem DSB og Bornholms Amts Trafikselskab

Resumé

Jørgen Andersen, ejer af Bornholmerbusserne, klaget til Konkurrencestyrelsen over udelukkelse fra samarbejdet mellem DSB og Bornholms Amts Trafikselskab (BAT). Konkurrencestyrelsens lukkede sagen ved at henvise til bus/togsamarbejdet mellem DSB og de regionale busselskaber ved afgørelse af 28. april 1999 fik en fritagelse, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1. Som en betingelse herfor havde rådet fastlagt, at at alle selskaber, der udførte kollektiv bus- eller togtransport i Danmark, fik adgang til at deltage i bus/togsamarbejdet på de i standardaftalen fastsatte vilkår. Endvidere skulle optagelse ske på åbne og ikke-diskriminerende vilkår..

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Tog/Bus

Samhandeler

Ikke angivet