Mødedato: 24-04-2002

Klage over Danmarks Meteorologiske Institut

Resumé

Vejr2 A/S fremsendte i sagen en klage over Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Ifølge klagen handlede DMI ved sine aktiviteter i strid med konkurrencelovens §§ 11 og 11 a. Klager påpegede, at DMI misbrugte sin dominerende stilling til at fastsætte urimelige lave priser, der ikke var båret af økonomiske hensyn (såkaldt predatory pricing), i forbindelse med to konkrete tilbud om levering af vejrtjenester og meteorologiske informationer til henholdsvis TV2 Østjylland og Politiken. Det var styrelsens vurdering, at dette ikke var tilfældet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 11/11a

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§§11 og 11a

Brancher

Vejr

Samhandeler

Ikke angivet