Mødedato: 27-09-2000

Klage over Dansk Ejendomsmæglerforening delvist afvist

Resumé

Styrelsen modtog en klage over Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) fra en advokat, der indgik i advokatkæden Ret & Råd. Klagen havde to klagepunkter, hvorledes det sidste punkt blev afvist. Det første klagepunkt vedrørte det forhold, at den ene af de 2 mæglere i forbindelse med sin ansættelse hos Ret & Råd i 1997 fik afslag på en anmodning om optagelse som medlem i DE. Klagen blev løst ved at ændre vedtægtsbestemmelserne i DE. Det andet klagepunkt vedrørte det forhold, at den anden af de 2 mæglere, der var blevet ansat hos Ret & Råd i 1995, ikke i lighed med et begrænset antal andre medlemmer af DE havde modtaget materiale fra foreningen i forbindelse med den af DE i foråret 1998 gennemførte købermæglerkampagne. DE tilkendegav efterfølgende at en lignende undladelse ikke ville gentage sig, hvorfor Konkurrencestyrelsen ikke fandt grundlag for at forfølge sagen yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Ejendomsmægler

Samhandeler

Ikke angivet