Mødedato: 28-10-1998

Klage over Dansk Tipstjeneste

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en aftaleklausul mellem Dansk Tipstjeneste (DT) og BABN, der er en fransk virksomhed der levere skrabelodder, var i strid med KL § 6, stk. 1. Ifølge Klausulen kunne BABN ikke indgå aftaler med konkurrenter til DT uden først at meddele dette til DT, og dette gav DT mulighed for at ophæve kontrakten med BABN. Da DT var en stor og vigtig kunde for BABN på det danske marked for skrabelodder, ville BABN ikke indgå en aftale med Muskelsvindfonden i frygt for, at DT efterfølgende ville ophæve kontrakten. Konkurrencestyrelsen mente ikke, at sagen skulle undersøges efter KL § 11. Konkurrencerådet meddelte herefter DT, at den pågældende klausul var i strid med KL § 6, stk. 1, og skulle ophæves. Se også selvsændig straffesag afgjort ved Østre Landsret den 12. november 2002.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2

Brancher

Spil og lotto

Samhandeler

Ikke angivet