Mødedato: 29-09-2004

Klage over distributionsgebyrer hos GDC A/S

Resumé

En forhandler af cd’er i Danmark klagede i december 2003 over høje prisstigninger hos distributionsselskabet GDC A/S. Klager gjorde gældende, at GDC udnyttede sin stærke stilling på markedet for distribution af plader, spil, mv. til at hæve distributionspriserne til et urimeligt højt niveau, der lå langt over det sammenlignelige niveau i udlandet. Dette eksemplificerede klager ved, at et konkurrerende distributionsselskab baseret i Sverige anvendte distributionspriser, der lå en tredjedel under GDC’s priser. Styrelsen fandt, at en nærmere undersøgelse af disse og andre forhold for at vurdere, om GDC’s prisfastsættelse udgjorde et misbrug af dominerende stilling, ville kræve betydelige yderligere ressourcer. Henset til prioriteringen af styrelsens øvrige arbejdsopgaver vurderede styrelsen ikke at kunne afse sådanne yderligere ressourcer til undersøgelse af denne sag. Styrelsen afviste derfor sagen med henvisning til konkurrencelovens § 14. Styrelsen forbeholdt sig dog at kunne tage sagen op igen på et senere tidspunkt, såfremt der fremkom nye oplysninger til belysning af sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Overpriser

Brancher

Plader

Samhandeler

Ikke angivet