Mødedato: 29-01-2003

Klage over forskningsprojektet Danpep

Resumé

Et privat institut har klaget over, at Danpep-projektet, der gennemføres af Forskningsenheden ved Århus Universitet med støtte fra Amterne og Sundhedsministeriet, forvrider konkurrencen ved at tilbyde de praktiserende læger patienttilfredhedsundersøgelser til en pris langt under den, de private udbydere kan tilbyde på almindelige markedsvilkår. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der træffer afgørelse om lovligheden af den tildelte støtte, har meddelt, at amternes støtte til projektet er lovligt bevilget i henhold til sygesikringsloven og godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren, og at det samme er tilfældet for den støtte, ministeriet har bevilget til projektet i henhold til en forskningspulje på Finansloven. Styrelsen fandt derfor ikke, at konkurrencelovens § 11 a, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, var overtrådt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11a, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

Forskning

Samhandeler

Ja