Mødedato: 02-03-2000

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier

Resumé

Forbrugerrådet klagede i 2000 over, at en række taxi-selskaber opkrævede et gebyr på 5 kr. ved betaling med kort. Dansk Taxi Forbund henviste på vegne af selskaberne til, at der var en række ekstra udgifter knyttet til modtagelsen af kort. Jf. betalingskortloven måtte selskaber alene opkræve gebyrer for modtagelsen af kort, såfremt de selv skulle betale sådanne. Dette var ikke tilfældet, hvorfor KFST fordømte gebyrerne. Konkurrenceankenævnet afviste en klage, idet der ikke i den daværende betalingskortlov var hjemmel til at indbringe spørgsmål vedr. dette.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Betalingkort

Opfølgninger

Nej

Brancher

Taxa

Samhandeler

Ikke angivet