Mødedato: 25-03-1998

Klage over Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK)s udsendelse af materialeliste

Resumé

Konkurrencerådet fandt ikke, at den liste udsendt af Gulvbranchens Vådrumskontrol over hvilke vådrumsbelægninger brugt af foreningens leverandørmedlemmer, kunne anses for at konkurrenceforvridende i form af at arkitekter og bygherrer ville blive bragt i den opfattelse, at såfremt produktet ikke var optaget på listen, at produktet derfor ikke opfyldte gældende kvalitetskrav.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Gulvbranche

Samhandeler

Ikke angivet