Mødedato: 26-11-2003

Klage over havnetaksten i Frederikshavn Havn

Resumé

Færgeselskabet Læsø (FL) har klaget over de havnetakster, Frederikshavn Havn (FH) fremover vil opkræve af færgeselskabet. FL klager over, at omlægningen som følge af det oprindelige forslag er udtryk for et misbrug i form af lige vilkår (betaling) for ydelser af forskellig værdi (havneadgang), og for urimeligt høje priser, jf. konkurrencelovens § 11. FL anfører i klagen, at selskabet ikke opnår ydelser af samme økonomiske værdi som de øvrige rederier, det være sig affendring, antal kajmeter, opmarchbåse, bassindybde mv., og at rederiet derfor med overgang til det nye takstsystem vil komme til at betale for meget i havneafgifter. Det meddeltes parterne, at Konkurrencerådet fandt, at Frederikshavn Havn indtog en dominerende stilling i henhold til konkurrencelovens § 11 på markedet for havneadgang med kapacitet til at modtage færger af FL’s type til færgetrafik for personbiler, passagertrafik og fragt mellem Læsø og Jylland i et geografisk afgrænset område bestemt af en maksimal sejltid til og fra Læsø på 2 timer. Det blev videre meddelt, at Frederikshavn Havn ikke misbrugte sin dominerende stilling ved at anvende lige vilkår for ydelser af forskellig økonomisk værdi, jf. princippet i konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 3, idet de omhandlede havneydelser ikke blev omsat på samme marked.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11, stk. 3, nr.

Skadesteorier

Diskrimination og overpriser

Samhandeler

Ikke angivet