Mødedato: 16-12-1998

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Resumé

På baggrund af en klage skulle Konkurrencerådet afgøre om Kære Børn a.m.b.a.’s vedtægter var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. I alt 4 bestemmelser skulle undersøge, hvilket var et forbud mod videresalg, vareudvalgets fastsættelse af udsalgspriser, forbud mod dobbelt medlemskab og karanstiden efter udmeldelse. Konkurrencerådet fandt, at forbuddet mod videresalg, vareudvalgets fastsættelse af udsalgspriser og karenstiden for udmeldelse alle var omfattet af KL § 6, stk. 1 og blev derfor påbudt ophævet. Konkurrencerådet fandt derimod, at et forbud mod dobbelt medlemsskab ikke var omfattet, idet der ville opstå en loyalitetskonflikt hos medlemmet over hvilken forenings koncept det skulle følge, hvorfor det opfyldte formålet med indkøbsforeningen. Rådet afviste at Kære Børn havde overtrådt KL § 11, idet rådet ikke var af den opfattelse, at Kære Børn indtog en dominerende stilling på markedet. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse af 16. december 1998.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4 og § 16

Brancher

Babyudstyr

Samhandeler

Ikke angivet