Mødedato: 17-12-2003

Klage over Københavns Fondsbørs

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., Lokale Pengeinstitutter, at organisationens klage over Københavns Fondsbørs’ prissætning for en række forskellige ydelser ikke gav styrelsen anledning til at foretage en nærmere undersøgelse af sagen. Organisationen, Lokale Pengeinstitutter, anmodede styrelsen om at undersøge, om fondsbørsens prissætning for ydelserne videreformidling af realtidskurser, 15 minutters forsinkede kurser, indberetning af fondshandler og aktienotering udgjorde en overtrædelse af forbudsbestemmelserne i konkurrencelovens § 11. Styrelsen vurderede, at prisniveau og –struktur for videreformidling af 15 minutters forsinkede kurser ikke gav tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Med hensyn til prisniveauet for noteringsafgiften var det styrelsens vurdering, at noteringsafgiften indgik som en mindre del af de noterede aktieselskabers omkostningsgrundlag. Samtidig fandtes det, at der er andre måder at tilvejebringe kapital på end ved at være noteret på fondsbørsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Diskrimination og overpriser

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet